• darkblurbg
  Ondernemen met de
  Factoring Managers
 • darkblurbg
  Welke financiering kan Alfa voor
  mijn bedrijf verzorgen?
  Klanten die niet of te laat betalen. Je slaapt er niet beter van.
  Gelukkig zijn er genoeg mogelijkheden om uw financiele
  huishouding op orde te houden. Alfa financiert uw
  producten of diensten nog voordat uw klant betaalt.
  Bel voor advies 0172 - 83 03 03
  of
  bel een van onze Salesmanagers
 • darkblurbg
  Hoe hou ik mijn liquiditeit op peil?
  Met een gezonde liquide positie heeft u meer ruimte om door
  te groeien met uw onderneming. Alfa heeft verschillende
  manieren om u hierbij te helpen. Doe de quickscan
  en kijk of uw bedrijf in aanmerking komt voor onze financiering.
 • darkblurbg
  Bestaat er een partner die oplossingen
  heeft voor de scale-up van mijn bedrijf?
  Absoluut. Alfa Commercial Finance heeft factoring-oplossingen
  waarmee u uw onderneming een niveau hoger tilt.
  Neem contact op met ons, dan bespreken we uw mogelijkheden.
  Bel voor advies 0172 - 83 03 03
  of
  bel een van onze Salesmanagers

Wij betalen uw facturen binnen 24 uur

Met factoring financieren wij uw producten of diensten nog voordat uw klant betaalt. Daardoor heeft u snel uw geld, blijft uw liquiditeit op peil en bespaart u kosten.

Zo werkt factoring

24/7 online inzicht in uw financiën

Veel zaken doet u bij ons online met Alfa Cashboard© Zo heeft u continu inzicht in uw krediet, debiteurenportefeuille, openstaande facturen en verzekeringslimieten.

Ontdek Alfa Cashboard  

Voor elke branche een financiële oplossing

Elke branche heeft zijn eigen financieringsbehoefte. We hebben ervaring met specifieke oplossingen voor onder andere mode, ICT, transport en de uitzendbranche.

Doe de quickscan

U krijgt onze volle aandacht

Met welke vraag u ook bij ons komt, onze klantenservice werkt net zolang totdat u geholpen bent. Bel of mail ons gerust voor vragen over bijvoorbeeld de financiering van uw debiteuren.

Bel ons voor overleg

Factoring

Alfa Commercial Finance is een gevestigde bankonafhankelijke factoringmaatschappij die rekening courant krediet aanbiedt op basis van de debiteurenportefeuille. De hoogte van de financiering is gerelateerd aan de hoogte van de uitstaande vorderingen. Voordeel hiervan is dat in tegenstelling tot een rekening courant bij een bank, waar gewerkt wordt met een statische limiet, de financieringslimiet bij Alfa meegroeit met de groei van de onderneming. Daarnaast neemt Alfa het debiteurenbeheer over en zal er sprake zijn van het afdekken van uw debiteurenrisico. Hiermee dekt u het insolventierisico of betalingsonvermogen van uw debiteuren af.


De belangrijkste voorwaarden om in aanmerking te komen voor factoring, zijn levering aan bedrijven of aan (semi) overheid, maximale omzet van ca. € 25 miljoen en de facturatie vindt gelijktijdig of na levering plaats.


Er wordt een marktconforme rente betaald op jaarbasis, gerekend over het opgenomen saldo. Daarnaast is een vergoeding verschuldigd voor het debiteurenbeheer en debiteurenrisicodekking. De hoogte van deze vergoeding wordt bepaald door de samenstelling van de volledige debiteurenportefeuille. Niet in aanmerking voor factoring zijn met name bedrijven met particulieren als klant (deelfacturatie, consignatie).

"Wij hebben de financiering die bij uw ambitie past"

Debiteurenrisicodekking

Met onze Debiteurenrisicodekking dekt u het risico af dat debiteuren niet betalen. Bijvoorbeeld bij een faillissement van uw klant.

Zo werkt debiteurenrisicodekking voor u

Debiteurenbeheer

Wij kunnen het debiteurenbeheer van u overnemen. Als u een factuur heeft gestuurd, zorgen wij ervoor dat u binnen 24 uur uw geld heeft.

Zo werkt debiteurenbeheer voor u